Proiectul a pornit din dorința de a găsi o soluție pentru unirea poporului român prin asocierea în participațiune a unui număr mare de români ce vor investi cu scopul obținerii de beneficii financiare.

Ca efect imediat, folosind aceleași principiu economic, antreprenorii și producătorii români vor fi stimulați să producă numai marfă de calitate, astfel revigorându-se economia și producția autohtonă, ridicând nivelul de trai și generând noi locuri de muncă.

Se realizează stimularea și punerea în valoare a potențialului inovator românesc.

Readucerea la normalitate a bunului simț ancestral, redeșteptarea valorilor spirituale tradiționale ale poporului român. 

Proiectul urmărește renașterea economiei românești, readucerea românilor în țara lor natală, recăpătarea și consolidarea demnității și suveranității României 

Proiectul Magazinul Nostru