Str , nr , ap , cod postal , localitate , judet , tara
Dorim să vă cunoaștem mai bine.
Vă rugăm să bifați modul de plată unități, pentru a putea valida plata cat mai repede.
Acest site nu stochează informațiile care sunt trimise prin Cererea de aderare, aceste date fiind trimise în căsuța noastră de email. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară atingerii scopului prelucrării, acela de a deveni membru cooperator.

Declar pe proprie răspundere că: toate datele declarate sunt conforme cu realitatea și am luat la cunoștință faptul că falsul în declarații va fi sancționat cu excluderea din Cooperativă prin votul AGC, în conformitate cu prevederile statutului Cooperativei.

Am luat la Cunoștință de prevederile Statutului și sunt în totalitate de acord cu acestea.

Am luat la Cunoștință de prevederile Principiilor Etice și Morale ale Cooperativei și sunt de acord cu acestea.

Prin prezenta îmi dau acordul în vederea prelucrării de către Dacia Unită Cooperativă Agricolă, cu acordul Consiliului de Administrație a datelor mele cu caracter personal, având dreptul de a fi informat asupra utilizarii, procesării, editării, modificării cu scopul de a deveni membru cooperator.

Am citit, am ințeles și sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679  în vederea:
– ținerii evidenței cooperatorilor și a investiției acestora în Registrul de Evidență a Cooperatorilor și a prezentării acestei evidențe autorităților cu drept de control, cât și pentru realizarea Bazei de date: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu și de rezidență, telefon, e-mail, valoarea investiției;

– în vederea convocării Adunărilor Ordinare și Extraordinare Online ale Cooperatorilor: Nume, prenume, adresa de e-mail, telefon,
– în vederea trimiterii corespondenței scrise – Nume, prenume, adresa de domiciliu sau de rezidență,
– în vederea virării dividendelor – Nume, prenume, CNP, contul bancar sau contul personal din baza de date.
– în vederea informării cu caracter general – statistic a  cooperatorilor despre activitatea cooperativei, pe site-ul web www.daciaunita.ro, pagina, grupurile și chaturile de Facebook ale Cooperativei – suma total investită de cooperatori, sume estimative privind implementarea și desfășurarea activității magazinului, sumele acumulate în vederea inițierii unor noi proiecte și alte date general statistice
– CU ACORDUL celor în cauză publicarea pe Facebook și în mediul online de informații parțiale sau integrale privind persoana și suma investită în Cooperativa Dacia Unită.
Cooperativa este o formă de Asociere și astfel Sunt de Acord că este necesar și justificat ca noi Membrii Cooperatori să ne cunoaștem între noi folosind datele reale la înregistrarea Cooperativă.